Wettelijk

Toepasselijk recht

 

De foto’s en teksten op deze website behoren toe aan Parelweelde, tenzij anders vermeld, en zowel de foto’s als de teksten mogen niet gekopieerd worden voor eigen website/-shop doeleinden.

 

Op alle overeenkomsten tussen Parelweelde en de klant is het Belgische Recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Volg ons op Facebook